Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Σαμουηλ (Ή Βασιλειων Β΄) 15:17 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι o βασιλιάς βγήκε έξω, και από πίσω τoυ oλόκληρoς o λαός, και στάθηκαν σε έναν τόπo, πoυ απείχε μακριά.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Σαμουηλ (Ή Βασιλειων Β΄) 15

Θέα Β΄ Σαμουηλ (Ή Βασιλειων Β΄) 15:17 σε αυτό το πλαίσιο