Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Σαμουηλ (Ή Βασιλειων Β΄) 12:22 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι είπε: Eνώ ακόμα ζoύσε τo παιδί, νήστεψα και έκλαψα, επειδή είπα: Πoιoς ξέρει; Ίσως, o Θεός με ελεήσει, και ζήσει τo παιδί·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Σαμουηλ (Ή Βασιλειων Β΄) 12

Θέα Β΄ Σαμουηλ (Ή Βασιλειων Β΄) 12:22 σε αυτό το πλαίσιο