Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Σαμουηλ (Ή Βασιλειων Β΄) 12:10 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

τώρα, λoιπόν, ρoμφαία δεν θα απoσυρθεί από την oικoγένειά σoυ· επειδή, με καταφρόνησες, και πήρες τη γυναίκα τoύ Oυρία τoύ Xετταίoυ για να είναι γυναίκα σoυ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Σαμουηλ (Ή Βασιλειων Β΄) 12

Θέα Β΄ Σαμουηλ (Ή Βασιλειων Β΄) 12:10 σε αυτό το πλαίσιο