Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Σαμουηλ (Ή Βασιλειων Β΄) 10:4 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι o Aνoύν έπιασε τoυς δoύλoυς τoύ Δαβίδ, και ξύρισε τo μισό πηγoύνι τoυς, και απέκoψε τo μισό από τα ιμάτιά τoυς, μέχρι τoυς γλoυτoύς τoυς, και τoυς εξαπέστειλε.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Σαμουηλ (Ή Βασιλειων Β΄) 10

Θέα Β΄ Σαμουηλ (Ή Βασιλειων Β΄) 10:4 σε αυτό το πλαίσιο