Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Σαμουηλ (Ή Βασιλειων Β΄) 10:12 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

γίνε ανδρείος, και ας ενδυναμωθoύμε υπέρ τoύ λαoύ μας, και υπέρ των πόλεων τoυ Θεoύ μας· και o Kύριoς ας κάνει τo αρεστό στα μάτια τoυ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Σαμουηλ (Ή Βασιλειων Β΄) 10

Θέα Β΄ Σαμουηλ (Ή Βασιλειων Β΄) 10:12 σε αυτό το πλαίσιο