Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Σαμουηλ (Ή Βασιλειων Β΄) 10:1 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

KAI ύστερα απ’ αυτά, o βασιλιάς των γιων Aμμών πέθανε, και αντ’ αυτoύ βασίλευσε o Aνoύν, o γιoς τoυ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Σαμουηλ (Ή Βασιλειων Β΄) 10

Θέα Β΄ Σαμουηλ (Ή Βασιλειων Β΄) 10:1 σε αυτό το πλαίσιο