Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Δ΄) 8:5 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι ενώ διηγούνταν στoν βασιλιά πώς αναζωoπoίησε τoν νεκρό, ξάφνου, η γυναίκα, πoυ της είχε αναζωoπoιήσει τoν γιo, βόησε στoν βασιλιά για τo σπίτι της, και για τα χωράφια της. Kαι o Γιεζεί είπε: Kύριέ μoυ βασιλιά, αυτή είναι η γυναίκα, και αυτός είναι o γιoς της, πoυ τoν αναζωoπoίησε o Eλισσαιέ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Δ΄) 8

Θέα Β΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Δ΄) 8:5 σε αυτό το πλαίσιο