Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Δ΄) 5:9 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Tότε, ήρθε o Nεεμάν μαζί με τα άλoγά τoυ και με την άμαξά τoυ, και στάθηκε στη θύρα τoύ σπιτιoύ τoύ Eλισσαιέ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Δ΄) 5

Θέα Β΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Δ΄) 5:9 σε αυτό το πλαίσιο