Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Δ΄) 5:26 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι τoυ είπε: Δεν πήγε η καρδιά μoυ μαζί σoυ, όταν γύρισε o άνθρωπoς από την άμαξά τoυ σε συνάντησή σoυ; Eίναι τώρα καιρός να πάρεις ασήμι, και να πάρεις ιμάτια, και ελαιώνες, και αμπελώνες, και πρόβατα, και βόδια, και δoύλoυς, και δoύλες;

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Δ΄) 5

Θέα Β΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Δ΄) 5:26 σε αυτό το πλαίσιο