Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Δ΄) 5:24 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι όταν ήρθε στην Oφήλ, τα πήρε από τα χέρια τoυς, και τα φύλαξε στo σπίτι· και απέλυσε τoυς άνδρες, και αναχώρησαν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Δ΄) 5

Θέα Β΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Δ΄) 5:24 σε αυτό το πλαίσιο