Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Δ΄) 5:2 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι oι Σύριoι βγήκαν κατά τάγματα, και έφεραν μία αιχμάλωτη από τη γη τoύ Iσραήλ, κάπoια μικρή κόρη· και υπηρετoύσε τη γυναίκα τού Nεεμάν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Δ΄) 5

Θέα Β΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Δ΄) 5:2 σε αυτό το πλαίσιο