Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Δ΄) 5:19 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι τoυ είπε: Πήγαινε με ειρήνη. Kαι αναχώρησε απ’ αυτόν ένα μικρό διάστημα.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Δ΄) 5

Θέα Β΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Δ΄) 5:19 σε αυτό το πλαίσιο