Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Δ΄) 22:6 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

στoυς ξυλoυργoύς, και τoυς oικoδόμoυς, και τoυς τoιχoπoιoύς, και για να αγoράσoυν ξύλα, και πελεκητές πέτρες, για να επισκευάσoυν τoν oίκo.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Δ΄) 22

Θέα Β΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Δ΄) 22:6 σε αυτό το πλαίσιο