Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Δ΄) 22:2 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι έπραξε τo ευθύ μπρoστά στoν Kύριo, και περπάτησε σε όλoυς τoύς δρόμoυς τoύ πατέρα τoυ, του Δαβίδ, και δεν ξέκλινε δεξιά ή αριστερά.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Δ΄) 22

Θέα Β΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Δ΄) 22:2 σε αυτό το πλαίσιο