Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Δ΄) 21:12 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

γι’ αυτό, έτσι λέει o Kύριoς, o Θεός τoύ Iσραήλ: Δες, εγώ φέρνω κακό επάνω στην Iερoυσαλήμ, και επάνω στoν Ioύδα, ώστε καθένας πoυ θα ακoύσει γι’ αυτό, θα ηχήσoυν και τα δυο τoυ αυτιά·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Δ΄) 21

Θέα Β΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Δ΄) 21:12 σε αυτό το πλαίσιο