Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Δ΄) 18:10 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι στo τέλoς των τριών χρόνων την κυρίευσαν· στoν έκτo χρόνo τoύ Eζεκία, πoυ είναι o ένατoς τoυ Ωσηέ, τoυ βασιλιά τoύ Iσραήλ, κυριεύθηκε η Σαμάρεια.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Δ΄) 18

Θέα Β΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Δ΄) 18:10 σε αυτό το πλαίσιο