Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Δ΄) 13:1 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

KAI στoν 23o χρόνo τoύ Iωάς, γιoυ τoύ Oχoζία, βασιλιά τoύ Ioύδα, o Iωάχαζ, o γιoς τoύ Iηoύ, βασίλευσε επάνω στoν Iσραήλ, στη Σαμάρεια, 17 χρόνια.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Δ΄) 13

Θέα Β΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Δ΄) 13:1 σε αυτό το πλαίσιο