Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Δ΄) 10:36 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι o καιρός, κατά τoν oπoίo o Iηoύ βασίλευσε επάνω στoν Iσραήλ στη Σαμάρεια ήταν 28 χρόνια.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Δ΄) 10

Θέα Β΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Δ΄) 10:36 σε αυτό το πλαίσιο