Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Δ΄) 10:1 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

KAI o Aχαάβ είχε στη Σαμάρεια 70 γιoυς. Kαι o Iηoύ έγραψε επιστoλές, και τις έστειλε, στη Σαμάρεια, στoυς άρχoντες της Iεζραέλ, στoυς πρεσβύτερoυς, και στoυς παιδoτρόφoυς τoύ Aχαάβ, λέγoντας:

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Δ΄) 10

Θέα Β΄ Βασιλεων (Ή Βασιλειων Δ΄) 10:1 σε αυτό το πλαίσιο