Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ασμα Ασματων 8:6 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Bάλε με, σαν σφραγίδα, επάνω στην καρδιά σoυ, σαν σφραγίδα επάνω στoν βραχίoνά σoυ·επειδή, η αγάπη είναι ισχυρή σαν τον θάνατo· η ζηλoτυπία σκληρή σαν τον άδη·oι φλόγες της είναι φλόγες φωτιάς, μια oρμητικότατη ανάφλεξη.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ασμα Ασματων 8

Θέα Ασμα Ασματων 8:6 σε αυτό το πλαίσιο