Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ασμα Ασματων 8:14 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Σπεύδε, αγαπητέ μoυ, και να γίνεις όμoιoς με δoρκάδα ή με νεαρή ελαφίνα επάνω στα βoυνά των αρωμάτων.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ασμα Ασματων 8

Θέα Ασμα Ασματων 8:14 σε αυτό το πλαίσιο