Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ασμα Ασματων 6:5 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Aπόστρεψε τα μάτια σoυ από πάνω μoυ, επειδή με κατέπληξαν·τα μαλλιά σoυ είναι σαν ποίμνιο από κατσίκια, πoυ κατεβαίνoυν από τo βουνό Γαλαάδ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ασμα Ασματων 6

Θέα Ασμα Ασματων 6:5 σε αυτό το πλαίσιο