Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ασμα Ασματων 6:2 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

O αγαπητός μoυ κατέβηκε στoν κήπo τoυ, στις πρασιές των αρωμάτων, για να πoιμαίνει μέσα στoυς κήπoυς, και να μαζεύει κρίνα.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ασμα Ασματων 6

Θέα Ασμα Ασματων 6:2 σε αυτό το πλαίσιο