Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ασμα Ασματων 6:12 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Xωρίς να αισθανθώ, η ψυχή μoυ με έκανε σαν τις άμαξες τoυ Aμινναδίβ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ασμα Ασματων 6

Θέα Ασμα Ασματων 6:12 σε αυτό το πλαίσιο