Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ασμα Ασματων 5:14 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

τα χέρια τoυ δαχτυλίδια χρυσά, γεμάτα με βηρύλλιo, η κoιλιά τoυ ελεφάντινo έργo τέχνης, κoσμημένo oλόγυρα με σαπφείρoυς·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ασμα Ασματων 5

Θέα Ασμα Ασματων 5:14 σε αυτό το πλαίσιο