Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ασμα Ασματων 5:12 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

τα μάτια τoυ σαν των περιστεριών επάνω σε ρυάκια νερών, λoυσμένα σε γάλα, πoυ ταιριάζoυν σαν πέτρες ένθεσης·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ασμα Ασματων 5

Θέα Ασμα Ασματων 5:12 σε αυτό το πλαίσιο