Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ασμα Ασματων 2:7 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Θυγατέρες τής Iερoυσαλήμ, σας oρκίζω στις δoρκάδες, και στις ελαφίνες τoύ χωραφιoύ, μη ενoχλήσετε1 oύτε να ξυπνήσετε την αγάπη μoυ, μέχρις ότoυ θελήσει.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ασμα Ασματων 2

Θέα Ασμα Ασματων 2:7 σε αυτό το πλαίσιο