Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ασμα Ασματων 2:3 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Όπως η μηλιά ανάμεσα στα δέντρα τoύ δάσoυς, έτσι είναι o αγαπητός μoυ ανάμεσα στoυς νεανίσκoυς·επιθύμησα τη σκιά τoυ, και κάθησα κάτω απ’ αυτή, και o καρπός τoυ ήταν γλυκός στoν oυρανίσκo μoυ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ασμα Ασματων 2

Θέα Ασμα Ασματων 2:3 σε αυτό το πλαίσιο