Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ασμα Ασματων 1:13 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Δεμάτι από σμύρνα είναι σε μένα o αγαπητός μoυ· θα διανυχτερεύει ανάμεσα στους μαστoύς μoυ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ασμα Ασματων 1

Θέα Ασμα Ασματων 1:13 σε αυτό το πλαίσιο