Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Αριθμοι 8:16 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eπειδή, αυτοί είναι δοσμένοι ως δώρο σε μένα από ανάμεσα από τούς γιους Iσραήλ· στη θέση εκείνων που διανοίγουν κάθε μήτρα, όλων των πρωτότοκων των γιων Iσραήλ, τους πήρα για τον εαυτό μου.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αριθμοι 8

Θέα Αριθμοι 8:16 σε αυτό το πλαίσιο