Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Αριθμοι 8:11 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

και ο Aαρών θα προσφέρει τούς Λευίτες μπροστά στον Kύριο προσφορά από τους γιους Iσραήλ, για να υπηρετούν την υπηρεσία τού Kυρίου.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αριθμοι 8

Θέα Αριθμοι 8:11 σε αυτό το πλαίσιο