Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Αριθμοι 7:70 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

έναν τράγο από κατσίκες, για προσφορά περί αμαρτίας·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αριθμοι 7

Θέα Αριθμοι 7:70 σε αυτό το πλαίσιο