Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Αριθμοι 5:21 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

(τότε ο ιερέας θα ορκίσει τη γυναίκα με όρκο κατάρας, και ο ιερέας θα πει στη γυναίκα): O Kύριος να σε κάνει κατάρα και όρκο ανάμεσα στον λαό σου, κάνοντας ο Kύριος να σαπίσει ο μηρός σου, και να πρηστεί η κοιλιά σου·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αριθμοι 5

Θέα Αριθμοι 5:21 σε αυτό το πλαίσιο