Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Αριθμοι 4:4 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Aυτή θα είναι η υπηρεσία των γιων τού Kαάθ στη σκηνή τού μαρτυρίου· τα άγια των αγίων.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αριθμοι 4

Θέα Αριθμοι 4:4 σε αυτό το πλαίσιο