Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Αριθμοι 3:41 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι θα πάρεις τούς Λευίτες για μένα, εγώ είμαι ο Kύριος, στη θέση όλων των πρωτότοκων των γιων Iσραήλ· και τα κτήνη των Λευιτών, στη θέση όλων των πρωτότοκων των κτηνών των γιων Iσραήλ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αριθμοι 3

Θέα Αριθμοι 3:41 σε αυτό το πλαίσιο