Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Αριθμοι 3:17 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι αυτοί ήσαν οι γιοι τού Λευί, σύμφωνα με τα ονόματά τους: O Γηρσών, και ο Kαάθ, και ο Mεραρί.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αριθμοι 3

Θέα Αριθμοι 3:17 σε αυτό το πλαίσιο