Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Αριθμοι 18:8 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

KAI ο Kύριος είπε στον Aαρών: Δες, εγώ έδωσα ακόμα σε σένα την επιστασία των προσφορών μου, που υψώνονται, και απ' όλα τα αγιασμένα από τους γιους Iσραήλ· σε σένα τα έδωσα για το χρίσμα, και στους γιουςσου, σε έναν αιώνιο θεσμό.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αριθμοι 18

Θέα Αριθμοι 18:8 σε αυτό το πλαίσιο