Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Αριθμοι 18:7 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι εσύ και οι γιοι σου μαζί με σένα θα τηρείτε την ιερατεία σας, σε όλες τις υποθέσεις τού θυσιαστηρίου, και σ’ εκείνες μέσα από το παραπέτασμα, και θα κάνετε την υπηρεσία. Δώρο έδωσα την υπηρεσία τής ιερατείας σας· και όποιος ξένος πλησιάσει θα θανατώνεται.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αριθμοι 18

Θέα Αριθμοι 18:7 σε αυτό το πλαίσιο