Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Αριθμοι 18:16 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι όσα πρέπει να εξαγοραστούν από ηλικίας ενός μήνα, θα εξαγοράζονται σύμφωνα με την εκτίμησή σου, για πέντε σίκλους ασήμι, σύμφωνα με τον άγιο σίκλο, που είναι 20 γερά.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αριθμοι 18

Θέα Αριθμοι 18:16 σε αυτό το πλαίσιο