Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Αριθμοι 13:26 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι καθώς πορεύτηκαν, ήρθαν στον Mωυσή, και στον Aαρών, και σε ολόκληρη τη συναγωγή των γιων Iσραήλ, στην έρημο Φαράν, στην Kάδης· και έφεραν απόκριση σ' αυτούς, και σε ολόκληρη τη συναγωγή, και τους έδειξαν τον καρπό τής γης.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αριθμοι 13

Θέα Αριθμοι 13:26 σε αυτό το πλαίσιο