Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Αριθμοι 11:25 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι ο Kύριος κατέβηκε μέσα σε νεφέλη, και μίλησε σ’ αυτόν, και πήρε από το πνεύμα, που ήταν επάνω του, και έβαλε επάνω στους 70 άνδρες, τους πρεσβύτερους· και αφού κάθησε επάνω τους το πνεύμα, προφήτευσαν, αλλά δεν εξακολούθησαν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αριθμοι 11

Θέα Αριθμοι 11:25 σε αυτό το πλαίσιο