Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Αριθμοι 1:13 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

από τον Aσήρ, ο Φαγαιήλ, γιος τού Oχράν·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αριθμοι 1

Θέα Αριθμοι 1:13 σε αυτό το πλαίσιο