Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Αμωσ 9:9 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eπειδή, προσέξτε, εγώ θα προστάξω, και θα λιχνίσω τον οίκο Iσραήλ ανάμεσα σε όλα τα έθνη, όπως λιχνίζεται το σιτάρι μέσα στο κόσκινο, και κόκκος δεν θα πέσει στη γη.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αμωσ 9

Θέα Αμωσ 9:9 σε αυτό το πλαίσιο