Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Αμωσ 8:1 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

ETΣI έδειξε σε μένα ο Kύριος ο Θεός· και ξάφνου, ένα κανίστρι καλοκαιριάτικου καρπού.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αμωσ 8

Θέα Αμωσ 8:1 σε αυτό το πλαίσιο