Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Αμωσ 7:13 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

και στη Bαιθήλ μη προφητεύσεις πλέον, επειδή είναι αγιαστήριο του βασιλιά, και είναι ο οίκος τού βασιλείου.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αμωσ 7

Θέα Αμωσ 7:13 σε αυτό το πλαίσιο