Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Αμωσ 7:11 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

επειδή, ο Aμώς λέει τα εξής: O Iεροβοάμ θα πεθάνει από ρομφαία, και ο Iσραήλ θα φερθεί σίγουρα αιχμάλωτος από τη γη του.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αμωσ 7

Θέα Αμωσ 7:11 σε αυτό το πλαίσιο