Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Αμωσ 7:1 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

ETΣI, έδειξε σε μένα ο Kύριος ο Θεός· και δέστε, μόρφωσε ακρίδες στην αρχή τής βλάστησης του δεύτερου χορταριού· και προσέξτε, ήταν το δεύτερο χορτάρι μετά τον θερισμό τού βασιλιά.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αμωσ 7

Θέα Αμωσ 7:1 σε αυτό το πλαίσιο