Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Αμωσ 3:10 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

επειδή, δεν ξέρουν να πράττουν το ορθό, λέει ο Kύριος, αυτοί που θησαυρίζουν αδικία και αρπαγή στα παλάτια τους.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αμωσ 3

Θέα Αμωσ 3:10 σε αυτό το πλαίσιο