Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Αμωσ 2:4 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Έτσι λέει ο Kύριος: Για τις τρεις παραβάσεις τού Iούδα, και για τις τέσσερις, δεν θα αποστρέψω την τιμωρία του· επειδή, καταφρόνησαν τον νόμο τού Kυρίου, και δεν φύλαξαν τα προστάγματά του, και τους πλάνησαν τα μάταιά τους, πίσω από τα οποία περπάτησαν οι πατέρες τους·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αμωσ 2

Θέα Αμωσ 2:4 σε αυτό το πλαίσιο