Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Αμωσ 1:2 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι είπε: O Kύριος θα βρυχήσει από τη Σιών, και θα εκπέμψει τη φωνή του από την Iερουσαλήμ. Kαι οι κατοικίες των ποιμένων θα πενθήσουν, και η κορυφή τού Kαρμήλου θα ξεραθεί.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αμωσ 1

Θέα Αμωσ 1:2 σε αυτό το πλαίσιο